Grundtvigsk forening Viborg - Møder om kirke, skole, kultur, samfund
 
      Grundtvigsk Forening
       For Viborg og Omegn
 

Medlem af Grundtvigsk Forum  
Kirke  Skole  Kultur  Samfund       

  Efterårsprogram 2017  
  Forårsprogram 2017  
  Bestyrelse - Vedtægt - Indmeld.  
  Efterårsprogram 2016  
 Billeder af N.F.S.Grundtvig (1783-1872)    Efterårsprogram 2017

    


  Grundtvig 1847

  

Kirken er til for Folkets Skyld
og ikke Folket for Kirkens ...

Folket, Folke-Kirken og Folke-Troen i Danmark. I: Danskeren 4. årg., 1851, s. 2 / VU bd. 5, s. 379

N.F.S. GRUNDTVIG 

 

 

 


Foredragsrække

Mandag d. 4. september 2017

kl. 14-16

Sognepræst Leif Pedersen:

”Kan vi stjernernes morgensang ?”
  -  en Grundtvigs
alme.

(Sortebrødrehus ved Søndre Sogns kirke, Sortebrødre kirke)
Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg

 


Mandag d. 18. september 2017
kl. 14-16

Steen Ole Hedelund Jørgensen:
Forfatter, journalist, foredragsholder

”Folkets forår 1848"

(Sortebrødrehus ved Søndre Sogns kirke, Sortebrødre kirke)Mandag d. 2. oktober 2017
kl. 14-16 

Fhv. domprovst Arndt Jessen Hansen:

”Hannah Arendt – liv og tænkning”

(Sortebrødrehus ved Søndre Sogns kirke, Sortebrødre kirke)
Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg


Onsdag d. 25. oktober 2017
kl. 19.30

Ove Korsgaard, professor emeritus i pædagogisk filosofi:

Reformationen som oplysnings- og dannelsesprojekt

Sted: Foredragssalen
Bjergsnæs Efterskole
Gl. Århusvej 161 B
8800 Viborg 

Mødet arrangeres i et samarbejde mellem:
Folkeuniversitetet i Viborg
Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn
Viborgegnens Grænseforening

 

Mandag d. 27. november
kl. 14-16

Lektor emeritus Asger Loldrup:

”Mine indtryk fra en rejse til Trumps USA”.

(Sortebrødrehus ved Søndre Sogns kirke, Sortebrødre kirke)
Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1848 blev uroligt i det meste af Europa. Folket rejste sig mod enevælden, og opstanden førte i mange europæiske lande til folkestyre. I Danmark kulminerede det i marts, hvor den enevældige konge trådte tilbage. Det udløste borgerkrig i Danmark i tre år, men også den første frie grundlov og folkestyre.

 Bogpræsentation: Præsentation af bogserien om demokratiets dramatiske historie herunder den seneste udgivelse med titlen ”Åbent brev til Grundtvig -kulturel parathed banede vejen for folkestyre i Danmark”

 

 

 

Reformationens fødselsdag sættes normalt til 30. oktober 1517 – den dag slog Luther ifølge overleveringen sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. 


Det blev indledningen til et religiøst jordskælv i Europa, der både fik dramatiske, 
politiske og store pædagogiske konsekvenser.

Foredraget belyser den betydning, som reformationen fik for 
undervisningen og opdragelsen af den opvoksende generation, og diskuterer reformationens dannelsesbetydning for samfundsudviklingen i Danmark.