grundtvigsk-viborg.dk omlægges pga. ny udbyder

Forårets møder i Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn

Mandag d. 22. januar
Fhv. direktør og “æresbonde” Knud Erik Mark, Viborg:
“Om min mormor Helene”.

Mandag d. 19. februar
Fhv. domprovst og højskoleforstander, dr. Theol. Ole Jensen, Hurup:
“Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket”.
Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

Mandag d. 19. marts
Præst ved Vartov og Københavns valgmenigheder dr. Theol. Niels Grønkjær:
“Det nye menneske”.
Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
Efter mødet afholder Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn den årlige generalforsamling.

Mandag d. 16. april
Fhv. forstander ved Hammerum Fri- og Efterskole
Agnete Hastrup holder sangeftermiddag med Højskolesangbogen.
Højskolesangbogen vil danne udgangspunkt for 2 timer med dejlige sange
og Agnetes fine fortællinger om nogle af sangene. Kaffen er der som altid tid til.

Alle vore møder afholdes i Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke i Viborg
mandage fra 14 til 16.